O danima srca

Ove godine Thalassotherapia Opatija obilježava 65 godina postojanja. Već punih 5 godina se u Thalassotherapiji izvode intervencijske procedure na krvnim žilama srca te implantacije elektrostimulatora srca. Želja nam je, ove dvije velike obljetnice proslaviti nizom događanja, pod nazivom „Dani srca u Opatiji“ (29. rujna – 01. listopada 2022.). Sve bi započelo na Svjetski dan srca, 29. rujna 2022. godine. Također, ove godine Opatija slavi 111 godina postojanja šetnice Franje Josipa I „Lungomare“.

Na sam Svjetski dan srca, hrvatski zdravstveni stručnjaci će javnozdravstvenim događanjima ukazati na vrijednost zdravlja srca,  ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer u Opatiji, u kojem će biti postavljena izložba fotografija na temu „Srce“,opatijskog fotografa Petra Kurschnera. Održati će se Simpozij intervencijske kardiologije, uz obilježavanje pet godina intervencijske kardiologije u Thalassotherapiji Opatija.

Planirana je i humanitarna utrka kroz Opatiju „Trčimo za srce“, sa željom osvještavanja građana o važnosti očuvanja zdravlja srca i prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Dani srca u Opatiji će završiti u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner obilježavanjem „65 godina osnutka Thalassotherapije Opatija“ uz dodjelu nagrada i koncert grupe „Vatra“.

Prof. dr. sc. Viktor Peršić

Ravnatelj Thalassotherapije Opatija uz organizacijski tim


Thalassotherapia Opatija marketing info:
marketing@tto.hr

izložba fotografija na temu „Srce“, opatijskog fotografa Petra Kurschnera u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji.

Simpozij intervencijske kardiologije, uz obilježavanje pet godina intervencijske kardiologije u Thalassotherapiji Opatija.

Humanitarna utrka kroz Opatiju „Trčimo za srce“.

Obilježavanje „65 godina osnutka Thalassotherapije Opatija“ u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner uz dodjelu nagrada i koncert grupe „Vatra“.

DAN SRCA
29. rujan 2022.

Svjetski dan srca, hrvatski zdravstveni stručnjaci će javnozdravstvenim događanjima ukazati na vrijednost zdravlja srca,  ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer u Opatiji, u kojem će biti postavljena izložba fotografija na temu „Srce“, opatijskog fotografa Petra Kurschnera.

Aktivnosti ispred Šporera: „Bike corner“ sa virtualnim simulatorom  tjelesne aktivnosti, „Nutrition corner“ sa analizom sastava tjelesne mase „Tanita“, “Chef corner” spremanje zdravog obroka i „Smothie corner“ uz moto „Lov na tihog ubojicu“.

Prigodno na Dan Srca – u večernjim satima će biti crveno osvijetljen kip Djevojke sa galebom i zgrada Thalassotherapije.

SIMPOZIJ INFO
30. rujan 2022.

10:00 h

Press konferencija o aktivnostima Dana srca u Opatiji 2022. (Umjetnički paviljon Juraj Šporer,Opatija)

12:00 h

Simpozij Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva, uz obilježavanje 5 godina intervencijske kardiologije u Thalassotherapiji Opatija

12:00 – 18:00h

Izložba fotografija, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija (Park Svetog Jakova, 51 410 Opatija)

PRELIMINARNI PROGRAM

Vrijeme

Program 1. dio

12:00 - 12:05h

POZDRAVNI GOVOR

12:05 - 14:00h

PRIKAZ TRENUTNE SITUACIJE U INTERVENCIJSKIM CENTRIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (1. dio):


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

V. Tomulić

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA, ZAGREB

I. Hadžibegović

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB

V. Radeljić

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Z. Runjić

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Z. Makarović

KLINIČKA BOLNICA ‘SVETI DUH’, ZAGREB

J. Šikić

14:00 - 14:30h

PAUZA

Vrijeme

Program 2. dio

14:30 - 16:30h

PRIKAZ TRENUTNE SITUACIJE U INTERVENCIJSKIM CENTRIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2. dio):


THALASSOTHERAPIA OPATIJA

R. Miškulin

KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI ‘MAGDALENA’, KRAPINSKE TOPLICE

K. Štambuk

KLINIČKA BOLNICA ‘MERKUR’, ZAGREB

T. Letilović

OPĆA BOLNICA ZADAR

D. Zekanović

OPĆA BOLNICA ‘DR. JOSIP BENČEVIĆ’, SLAVONSKI BROD

K. Cvitkušić-Lukenda

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

M. Kovačić

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

P. Markunović

16:30 - 17:00h

TENOS REGISTAR - TRENUTNO STANJE I  PLANOVI ZA BUDUĆNOST

E. Margetić

17:00 - 18:00h

RASPRAVA I ZAKLJUČAK SIMPOZIJA

Registracija / Smještaj:

Turistička Agencija Da Riva d.o.o.
Profesionalni Kongresni Organizator (PKO)

Kontakt:
Damir Nahmijas / Elza Devidi
Tel.: +385 51 703 594, + 385 51 718 248
Fax: +385 51 272 482
Mob.:+385 91 20 14 850
damir@da-riva.hr
elza@da-riva.hr

DONATORI

UTRKA
1. listopad 2022.

Naziv utrke: „Trčimo za srce“
Datum i vrijeme: 1. listopad 2022. (subota) u 09:00h
Start/cilj: opatijski Mul (Zert)
Ukupna udaljenost staze: 5 km (4,7 km)

Prijavnice za humanitarnu utrku
TRČIMO ZA SRCE 01.10.2022

Turistička Agencija Da Riva d.o.o.
Profesionalni Kongresni Organizator (PKO)